INFORMACJA

Nasze przedsiębiorstwo realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, pt:

"Wzrost wartości eksportu firmy Ventus Sp. z o.o. dzięki nowym kierunkom eksportowym"

Przedmiotem projektu jest udział w targach międzynarodowych firmy Ventus Sp. z o.o. Cele projektu to internacjonalizacja i wzrost wartości eksportu firmy Ventus Sp. z o.o. poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego, z nowym hasłem marketingowym: "Lets close the loop together" oraz wejście na nowe rynki zagraniczne.

Wartość projektu: 800 064,00 PLN
Dofinansowanie: 262 654,32 PLN

Nasze przedsiębiorstwo realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, pt:

"Wdrożenie nowoczesnej technologii otrzymywania regranulatu polietylenu z odpadów"

Celem projektu jest wdrożenie wyników badań przeprowadzonych przez Wnioskodawcę we współpracy z dwoma podmiotami. Projekt dotyczy wprowadzenia innowacyjnej technologii recyklingu odpadów porolniczych i komunalnych w wyniku której powstanie innowacyjny produkt: regranulat polietylenu o znacznie mniejszej zawartości zanieczyszczeń od obecnie wytwarzanych.

Wartość projektu: 10 205 802,00 PLN
Dofinansowanie: 3 739 920,00 PLN


ZAPYTANIE O OFERTĘ

Zapytanie o ofertę na:
Wyłonienienie Wykonawcy na kompleksową organizację wyjazdu 3 osób na targi Elmia, odbywających się 14-18 maja w Szwecji

Zapytanie InformacjaZapytanie o ofertę na:
Wyłonienienie Wykonawcy na kompleksową organizację wyjazdu 3 osób na targi Plastic Recyclers Show Europe, odbywających się 24-25 kwietnia w Amsterdamie

Zapytanie Informacja
ARCHIWUM ZAPYTAŃ O OFERTĘ

Zapytanie o ofertę w trybie zachowania zasad konkurencyjności z dnia 24.03.2017 na:
Organizacja obecności firmy Ventus sp. z o.o. na targach China Plas 2017, odbywających się 16-19 maja 2017 w Guangzhou, w Chinach.

Specyfikacja warunków zamówienia (24.03.2017)

Informacja z przeprowadzonego zapytania rynku usługi obsługi imprez wystawienniczych (16.08.2017)Zapytanie o ofertę w trybie zachowania zasad konkurencyjności z dnia 17.02.2017 na:
1) Projekt i zabudowa stoiska wystawowego i obsługa (montaż, demontaż, energia)
2) Transport eksponatów (wraz z ubezpieczeniem)
3) Tłumaczenia
4) Zaprojektowanie i przygotowanie materiałów reklamowych
5) Wynajem nośników informacyjno- reklamowych oraz sprzętu multimedialnego
6) Operacyjna współpraca z organizatorem targów - koordynacja wszelkich aspektów organizacyjnych i związanych z wystawą pomiędzy organizatorem a Zleceniodawcą

POBIERZ Wzór umowy 28.02.2017 - ProtokółZapytanie o ofertę w trybie zachowania zasad konkurencyjności z dnia 01.08.2016 na:
Przygotowanie opracowania "Strategia biznesowa w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa."

Specyfikacja warunków zamówienia (01.08.2016) Informacja (15.08.2016)

O FIRMIE

Ventus sp. z o.o. tworzą osoby związane z rynkiem recyclingu od 2000 roku. W ciągu ostatnich lat kilkukrotnie zwiększyliśmy ilość przetwarzanych folii. Nasz park maszynowy pozwala osiągać jakość regranulatu trudną, lub niemożliwą do uzyskania w większości zakładów recyclingu w Polsce. Zakład produkcyjny w Ciechanowie, zlokalizowany na terenie dawnej Cukrowni Ciechanów jest wyposażony w najnowocześniejsze, dostępne na rynku międzynarodowym maszyny, które wraz z wieloletnim doświadczeniem pracowników gwarantują stałą jakość produktu i najwyższy poziom jego czystości.

Ventus sp. z o.o. to duży uczestnik rynku recyklingu: Zatrudniamy ponad 160 osób pracujących w trybie ciągłym na trzy zmiany, przez 365 dni w roku.

KONTAKT

ADRES SIEDZIBY

Ventus sp. z o.o.
ul. Powsińska 69/71
02-903 Warszawa

sprzedaz@ventus-recycling.eu

 

ZAKŁAD PRODUKCYJNY

06-400 Ciechanów
ul. Fabryczna 19